Delegering av myndighet til Kulturdepartementet etter lov om kringkasting.

DatoFOR-1991-07-04-449
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1991 429
Ikrafttredelse04.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-36-§1
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter kringkastingsloven

Fastsatt ved Regjeringens res. av 4. juli 1991. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Kongens myndighet etter § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting delegeres til departementet.