Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

DatoFOR-1991-08-02-528
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1991 564
Ikrafttredelse02.08.1991
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§9a, LOV-1903-06-09-7-§106
Kunngjort
KorttittelDelegering til NHD etter sjødygtighedsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 2. august 1991. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved kgl.res. 20. desember 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Myndighet etter lov av 9. juni nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. §§ 9 a og 106 til å fastsette forskrifter delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.