Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 9a og § 106

DatoFOR-1991-08-14-4279
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse14.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§9a, LOV-1903-06-09-7-§106, FOR-1991-08-02-528
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sjødyktighetsloven

Fastsatt av Utenriksdepartementet 14. august 1991 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 9a og § 106, jf. kgl.res. av 2. august 1991 nr. 528. 

Departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 9a og § 106, jf. kgl.res. av 2. mai 1991 nr. 528, delegeres til Sjøfartsdirektoratet.