Delegering av myndighet til Norges Bank etter lov om Norges Bank og pengevesenet.

DatoFOR-1991-08-19-602
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 633
Ikrafttredelse01.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§24, FOR-1989-12-22-1274
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sentralbankloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 19. august 1991. 

Finans- og tolldepartementets myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 24 første punktum, jf. kgl.res. 22. desember 1989 nr. 1274, er delegert til Norges Bank.

Endringen trer i kraft 1. september 1991.