Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om sparebanker.

DatoFOR-1991-08-30-563
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 620
Ikrafttredelse30.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§45
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sparebankloven

Fastsatt ved kgl.res. av 30. august 1991. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Myndigheten for Kongen til å godkjenne vedtekter og styreinstruks for Sparebankenes Sikringsfond etter lov 24. mai 1961 nr. 1 § 45 tredje ledd om sparebanker delegeres Finans- og tolldepartementet.