Delegering av myndighet til Kulturdepartementet etter lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

DatoFOR-1991-09-20-619
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1991 644
Ikrafttredelse20.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-14-4-§5
Kunngjort
KorttittelDeleg. av myndighet etter lov 14.12.1956 nr. 4

Fastsatt ved kgl.res. av 20. september 1991. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Kongens myndighet etter § 5, 1. ledd i lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. delegeres til Kulturdepartementet.