Delegering av myndighet til Kommunaldepartementet etter arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-1991-09-27-629
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1991 659
Ikrafttredelse27.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§41
Kunngjort
KorttittelDelegering etter arbeidsmiljøloven

Fastsatt ved kgl.res. av 27. september 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Kongens myndighet i henhold til arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr. 4 § 41, siste ledd, delegeres til Kommunaldepartementet.