Delegering av myndighet til Oljedirektoratet etter lov om petroleumsvirksomhet § 45.

DatoFOR-1991-10-04-1016
DepartementOlje- og energidepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, L22.03.1985 nr. 11 § 57 jf § 45
Kunngjort
KorttittelDelegering til OD etter petroleumsloven

Fastsatt av Olje- og energidepartementet 4. oktober 1991 med hjemmel i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 45 annet ledd. 

Oljedirektoratet delegeres myndighet til å fastsette forskrift i medhold av lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 45 annet ledd for så vidt gjelder fiskerikyndig person om bord på seismiske fartøy som foretar undersøkelse etter petroleum på norsk sokkel.