Delegering til Skattedirektoratet etter ligningsloven.

DatoFOR-1991-10-24-742
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 757
Ikrafttredelse24.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter ligningsloven

Endringer: Endret, jf. vedtak 28 nov 1994 nr. 1064. 

Finans- og tolldepartementet delegerer 24. oktober 1991 med dette til Skattedirektoratet å gi forskrifter i medhold av de nedenfor nevnte bestemmelser i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven): 

For inntektsåret 1991:

§ 4-4 nr. 5 og § 4-4 nr. 6 

Fra og med inntektsåret 1992:

§ 4-4 nr. 6 og § 4-4 nr. 7

Vedtaket avløser delegering av myndighet etter ligningsloven § 4-4 nr. 4 og nr. 5 vedtatt 3. juli 1989. Lovens bestemmelser ble endret ved vedtak av henholdsvis 21. desember 1990 nr. 65 og 20. juli 1991 nr. 60.