Delegering av myndighet til Kommunaldepartementet etter arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-1991-10-25-675
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1991 695
Ikrafttredelse25.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§18
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter arbeidsmiljøloven

Fastsatt ved kgl.res. av 25. oktober 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Kongens myndighet etter arbeidsmiljøloven § 18 nr. 3, annet ledd, delegeres til Kommunaldepartementet.