Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder.

DatoFOR-1991-10-25-676
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1991 695
Ikrafttredelse25.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-48-§2, LOV-1991-07-04-48-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter kamphundloven

Fastsatt ved kgl.res. av 25. oktober 1991. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Den myndighet som i midlertidig lov 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder §§ 2 og 7 er tillagt departementet delegeres til Landbruksdepartementet.