Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov av 8. november 1991 nr. 75 om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel samt endring i enkelte andre lover. (Innsideregler og emisjonskontroll m.v.), og lov av 12. juni 1981 om aksjefond.

DatoFOR-1991-11-08-725
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 730
Ikrafttredelse08.11.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-12-52-§1-4, LOV-1991-11-08-75, LOV-1985-06-14-61-§6, LOV-1985-06-14-61-§9
Kunngjort
KorttittelDelegering etter verdipapirhandelloven m.m.

Fastsatt ved kgl.res. av 8. november 1991. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 8. november 1991 nr. 75 om endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel samt endringer i enkelte andre lover kap. VII om ikraftredelse og overgangsregler delegeres til Finans- og tolldepartementet.

Kongens myndighet etter lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel §§ 6 og 9 samt Kongens myndighet etter lov av 12. juni 1981 om aksjefond m.v. § 1-4 annet ledd, delegeres til Finans- og tolldepartementet.