Ikrafttr. av lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond, endringer i lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond og endringer i lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker m.v. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1991-11-29-758
DepartementFinansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1991 784
Ikrafttredelse29.11.1991
Sist endretFOR-2002-03-13-266
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-11-29-78-§2, LOV-1991-11-29-78-§3, LOV-1991-11-29-78-§4, LOV-1991-11-29-78-§10, LOV-1991-03-15-2-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering etter bankinvesteringsfondloven m.m.

Fastsatt ved kgl.res. av 29. november 1991. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 13 mars 2002 nr. 266. 

Lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond, endringer i lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond og endringer i lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker m.v. trer i kraft straks.

Kongens myndighet etter lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond § 2, § 3 tredje ledd, § 4 annet ledd og § 10, samt Kongens myndighet etter lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond § 3 tredje ledd, delegeres til henholdsvis Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet.

0Endret ved vedtak 13 mars 2002 nr. 266.