Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov av 6. desember 1991 nr. 79 om endr. i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover. (Om finanskonsern).

DatoFOR-1991-12-06-782
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 816
Ikrafttredelse06.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2a-1, LOV-1988-06-10-40-§2a-3, LOV-1988-06-10-40-§2a-6, LOV-1988-06-10-40-§2a-7, LOV-1988-06-10-40-§2a-8, LOV-1988-06-10-40-§2a-9, LOV-1988-06-10-40-§2a-12, LOV-1988-06-10-40-§2a-14, LOV-1988-06-10-40-§2a-15
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Fastsatt av kgl.res. av 6. desember 1991. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finans- og tolldepartementet:

§ 2a-1 annet ledd

§ 2a-3 første ledd

§ 2a-3 annet ledd

§ 2a-3 tredje1 ledd

§ 2a-3 femte2 ledd

§ 2a-6 annet ledd

§ 2a-7 annet ledd første punktum

§ 2a-7 annet ledd annet punktum

§ 2a-9 tredje3 ledd tredje punktum

§ 2a-8 tredje ledd fjerde punktum

§ 2a-8 fjerde ledd

§ 2a-8 femte ledd

§ 2a-12 første ledd

§ 2a-12 annet ledd

§ 2a-14

§ 2a-15 første ledd første punktum

§ 2a-164 annet ledd første punktum 

Myndigheten til å sette loven i kraft, til å bestemme at de enkelte bestemmelser skal tre i kraft til ulik tid og til å gi nærmere overgangsregler delegeres Finans- og tolldepartementet.

1Nå fjerde ledd
2Nå sjette ledd.
3Nå femte ledd.
4Opphevet.