Delegering av myndighet etter lov om statsforetak

DatoFOR-1991-12-20-827
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1991 950
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endretFOR-2014-05-26-717
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-08-30-71-§20, LOV-1991-08-30-71-§33, LOV-1991-08-30-71-§55
Kunngjort
KorttittelDelegering til KMD etter statsforetaksloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 532, 26 mai 2014 nr. 717. 

1.Kongens myndighet etter lov om statsforetak av 30. august 1991 nr. 71 § 20, 4. ledd og 5. ledd 1. pkt. og § 33, 2. og 5. ledd, samt 6. ledd 1. pkt., delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet, som kan delegere myndighet videre til Bedriftsdemokratinemnda.
2.Kongens myndighet etter lovens § 55, siste ledd delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.