Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter petroleumsskatteloven § 9 annet ledd.

DatoFOR-1992-01-10-8
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 12
Ikrafttredelse05.03.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§9, VFOR-1990-02-15
Kunngjort
KorttittelDelegering etter petroleumsskatteloven

Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1992. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter petroleumsskatteloven av 13. juni 1975 nr. 35 § 9 annet ledd delegeres til Finans- og tolldepartementet.