Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet til å gi regler om Folketrygdfondets fondsforvaltning m.v.

DatoFOR-1992-01-17-16
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 18
Ikrafttredelse05.03.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-17-12-§16-7 jf FOR-1990-02-15-1226
Kunngjort
KorttittelDelegering om Folketrygdfondets fondsforvaltning

Fastsatt ved kgl.res. 17. januar 1991 med hjemmel i Stortingsvedtak 15. februar 1990. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Finans- og tolldepartementet får fullmakt til på vegne av Kongen å gi nærmere regler om Folketrygdfondets fondsforvaltning og treffe nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av reglene.