Vigselrett for norske prester i Spania.

DatoFOR-1992-02-21-305
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1992 291
Ikrafttredelse21.02.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1, FOR-1960-12-16
Kunngjort
KorttittelVigselrett for norske prester i Spania

I samsvar med lov av 30. juni 1955 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd og Kronprinsreg.res. av 16. desember 1960, bestemmer Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 21. februar 1992 at de til enhver tid fungerende norske prester i Spania, utsendt av Den Norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, skal ha rett til å stifte ekteskap i Spania etter norsk lov. Det er en forutsetning at minst en av brudefolkene er norsk statsborger og at ingen av partene er spansk statsborger.