Forskrift om overføring av redaksjonsansvaret for Norsk Lovtidend fra Statsministerens kontor til Justis- og politidepartementet.

DatoFOR-1992-03-20-176
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 1992 194
Ikrafttredelse01.05.1992
Sist endret
EndrerFOR-1969-12-05-2, FOR-1977-12-16-9
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-53-§1, LOV-1969-06-19-53-§2, LOV-1969-06-19-53-§4, LOV-1967-02-10-§38.
Kunngjort
KorttittelForskrift om ansvaret for Norsk Lovtidend

Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 1992. Fremmet av Statsministeren. 

1. Forretningene som utgiver av Norsk Lovtidend overføres fra 1. mai 1992 fra Statsministerens kontor til Justis- og politidepartementet.
2. Myndighet som ved kgl.res. av 5. desember 1969 er tillagt Statsministeren til å gi bestemmelser som nevnt i § 1, 2. ledd, 2. punktum, § 1, 3. ledd, § 2 og § 4 i lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v. overføres fra samme dato til Justis- og politidepartementet.
3. Myndighet som ved kgl.res. av 16. desember 1977 er tillagt Statsministeren til å gi bestemmelser etter § 38, 3. ledd, 2. punktum og § 38, 4. ledd i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) overføres fra samme dato til Justis- og politidepartementet.