Delegering av myndighet til å anerkjenne utenlandske skilsmisser og separasjoner og til å frita for å legitimere at det er skiftet med tidligere ektefelle ved inngåelse av nytt ekteskap.

DatoFOR-1992-03-27-292
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1992 279
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1918-05-31-2-§11, LOV-1978-06-02-38-§4, LOV-1991-07-04-47-§8
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til fylkesmennene

Kapitteloversikt:

Gitt av Barne- og familiedepartementet 27. mars 1992.

I

Departementets (Barne- og familiedepartementets) myndighet etter lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner § 4 første ledd, og etter lov 31. mai 1918 nr. 2 om indgaaelse og opløsning av egteskap § 11 annet ledd, jfr. lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 8 femte ledd, delegeres til fylkesmennene.

II

Overføring av myndighet trer i kraft 1. januar 1993.