Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet til å fastsette regler og bestemmelser som nevnt i lov om folkeregistrering § 4 nytt tredje punktum.

DatoFOR-1992-05-15-322
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 309
Ikrafttredelse01.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-01-16-1-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter folkeregisterloven

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1992. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Finans- og tolldepartementet gis fullmakt til å fastsette regler og bestemmelser som nevnt i lov om folkeregistrering § 4 nytt tredje punktum.