Delegering av myndighet etter lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 9.

DatoFOR-1992-05-15-324
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1992 314
Ikrafttredelse15.05.1992
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§9
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter lov om NIS

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1992. Fremmet av Utenriksdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1156, 1 jan 2014 nr. 238. 

Kongens myndighet etter lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 9 delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1156, 1 jan 2014 nr. 238.