Delegering av myndighet etter lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika for å bekjempe apartheid.

DatoFOR-1992-05-29-364
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1992 382
Ikrafttredelse29.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-03-20-15-§6.
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter lov 20. mars 1987 nr. 15

Fastsatt ved kgl.res. 29. mai 1992. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Kongens adgang til å gjøre unntak etter § 6 i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika for å bekjempe apartheid delegeres til Utenriksdepartementet.