Ikrafttredelse av lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1992-07-17-522
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1992 798
Ikrafttredelse17.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-03-97-§36
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter lov 3. juli 1992 nr. 97

Fastsatt ved kgl.res. 17. juli 1992. Fremmet av Næringsdepartementet. 

Lov om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond av 3. juli 1992 nr. 97 settes i verk straks.

Kongens myndighet etter lov om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond av 3. juli 1992 nr. 97 § 36 annet ledd delegeres til Næringsdepartementet.