Delegering av myndighet til å fastsette forskrift etter konsesjonslovens § 5 tredje ledd.

DatoFOR-1992-07-17-837
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1992 1106
Ikrafttredelse17.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5 jf LOV-2003-11-28-98-§22
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter konsjesjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. juli 1992. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Myndighet til å fastsette forskrift etter konsesjonslovens § 5 tredje ledd delegeres til Landbruksdepartementet.