Delegering av myndighet etter arbeidsmiljøloven § 2 nr. 7.

DatoFOR-1992-07-30-590
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1992 882
Ikrafttredelse30.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter arbeidsmiljøloven

Fastsatt ved Regjeringens res. 30. juli 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Kongens myndighet etter arbeidsmiljøloven § 2 nr. 7 delegeres til Kommunaldepartementet.