Forskrift om delegering av myndighet etter lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 13, § 14, § 15, § 32 og § 38.

DatoFOR-1992-07-30-591
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1992 883
Ikrafttredelse30.07.1992
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§13, LOV-1994-06-24-39-§14, LOV-1994-06-24-39-§15, LOV-1994-06-24-39-§32, LOV-1994-06-24-39-§38
Kunngjort
KorttittelDelegering til NFD etter sjøfartsloven

Hjemmel: Fastsatt ved Regjeringens res. 30. juli 1992. Fremmet av Utenriksdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1156, 1 jan 2014 nr. 238. 

Den myndighet etter lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 13, § 14, § 15, § 32 og § 38 som er tillagt Justis- og politidepartementet overføres til Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1156, 1 jan 2014 nr. 238.