Delegering av myndighet til å gi forskrifter etter lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 11-14 annet ledd.

DatoFOR-1992-09-04-639
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 942
Ikrafttredelse04.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-04-59-§11-14 jf LOV-1997-06-13-44-§21-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter aksjeloven

Fastsatt ved kgl.res. 4. september 1992. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 11-14 annet ledd delegeres til Finans- og tolldepartementet.