Delegering av myndighet etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

DatoFOR-1992-10-02-690
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1992 1006
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endretFOR-2016-05-04-909 fra 13.05.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-12-13-81-§9-2 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2
Kunngjort
KorttittelDel. til BLD etter sosialtjenesteloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 4 mai 2016 nr. 909. 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, jf. barnevernloven § 7-1 er administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.