Delegering av Kongens myndighet etter lov om forsøk i offentlig forvaltning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

DatoFOR-1992-12-11-1050
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1663
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2014-04-11-531
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§3, LOV-1992-06-26-87-§5, LOV-1992-06-26-87-§6, LOV-1992-06-26-87-§7
Kunngjort
KorttittelDel. etter lov om forsøk i off. forvaltning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 531. 

Kongens myndighet etter lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3, 5, 6 og 7 delegeres fra 1. januar 1993 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for så vidt gjelder forsøk i kommuner og fylkeskommuner eller som berører eller involverer kommunesektoren. For forsøk i den regionale eller lokale statsforvaltning delegeres Kongens myndighet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.