Delegering av Kongens myndighet etter lov om pengespill mv til Kulturdepartementet.

DatoFOR-1992-12-11-1051
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1992 1664
Ikrafttredelse11.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§3, LOV-1992-08-28-103-§6, LOV-1992-08-28-103-§9
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om pengespill m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv § 3 fjerde ledd til å bestemme at selskapet kan ta på seg oppdrag for andre selskaper, foreninger eller institusjoner som med hjemmel i lov har tillatelse til å formidle spill eller veddemål eller drive lotteri delegeres til Kulturdepartementet.

Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv § 6 første og annet ledd til å oppnevne styret og løse medlemmer fra deres verv, gi instruks for styret og oppnevne leder og nestleder delegeres til Kulturdepartementet.

Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv § 9 til å gi regler for avsetninger til og forvaltning av investeringsfond og premiefond delegeres til Kulturdepartementet.