Delegering av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter § 7-1 fjerde ledd i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).

DatoFOR-1992-12-18-1075
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1709
Ikrafttredelse18.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-99-§7-1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter gjeldsordningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1992. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Kongens myndighet til å gi forskrifter om registrering av gjeldsordning eller gjeldsforhandling etter § 7-1 fjerde ledd i lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) delegeres til Justisdepartementet for de registre Justisdepartementet har ansvar for.