Delegering av myndighet etter lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 70 annet ledd.

DatoFOR-1992-12-18-1077
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1710
Ikrafttredelse18.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§70
Kunngjort
KorttittelDelegering etter ekteskapsloven § 70

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 70 annet ledd delegeres til Justisdepartementet.