Ikrafttredelse av lov av 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte. Delegering til Justisdepartementet av myndighet til å fastsette nærmere regler.

DatoFOR-1993-02-12-101
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 195
Ikrafttredelse01.04.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-20-67
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om overføring av domfelte

Fastsatt ved kgl.res. 12. februar 1993. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Lov om overføring av domfelte av 20. juli 1991 nr. 67 settes i kraft fra 1. april 1993.

Justisdepartementet delegeres myndighet til å fastsette nærmere regler om gjennomføringen av loven.