Delegering av myndighet etter vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 36 nr. 7 og 8.

DatoFOR-1993-04-01-286
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 328
Ikrafttredelse01.04.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§36
Kunngjort
KorttittelDelegering til SD etter vegtrafikkloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. april 1993. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 36 nr. 7 og 8 blir delegert til Vegdirektoratet. Når det gjelder krav om gebyr innført med hjemmel i § 36 nr. 7 skal gebyrets størrelse fastsettes av departementet.

Vedtaket trer i kraft straks.