Ikrafttredelse av lov av 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1993-05-14-345
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1993 406
Ikrafttredelse14.05.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-03-12-32
Kunngjort
KorttittelDel. av mynd. til LD, lov om planteforedlerrett.

Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 1993. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Lov av 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett trer i kraft fra 15. september 1993.

Landbruksdepartementet delegeres myndighet til å fastsette forskrifter i tilknytning til loven om planteforedlerrett.