Ikrafttredelse av lov 14. mai 1993 nr. 45 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1993-05-14-346
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 407
Ikrafttredelse14.05.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 1993. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Lov 14. mai 1993 nr. 45 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner trer i kraft straks.

Kongens myndighet etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner [§ 2-3 første ledd tredje punktum og § 2-4 annet ledd annet punktum]1 delegeres til Finans- og tolldepartementet.

1Opphevet ved lov 23 des 1994 nr. 75 fra 1 jan 1995.