Delegering av myndighet etter plan- og bygningsloven kapittel VII a med tilhørende forskrifter.

DatoFOR-1993-06-07-435
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 483
Ikrafttredelse07.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter plan- og bygningsloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. juni 1993. 

Samferdselsdepartementet har delegert sin myndighet og oppgaver som fagdepartement i henhold til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kapittel VII a med tilhørende forskrifter til Luftfartsverket.