Delvis ikrafttredelse av lov av 11. juni 1993 nr. 89 om endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd.

DatoFOR-1993-06-11-521
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1993 620
Ikrafttredelse01.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-89
Kunngjort
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 1993:89

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 1993. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lov av 11. juni 1993 nr. 89 om endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd trer i kraft 1. juli 1993, med unntak av endringene i lov om folketrygd § 4-3 nr. 5 femte ledd, som trer i kraft fra det tidspunkt Kommunal- og arbeidsdepartementet bestemmer.