Delvis ikrafttredelse av lov av 11. juni 1993 nr. 107 om endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Delegering av myndighet

DatoFOR-1993-06-11-785
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1993 897
Ikrafttredelse11.06.1993
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-107, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelDelegering til KMD etter forurensningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I

Lov av 11. juni 1993 nr. 107 om endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 1, 2, 3, 30 og 33 trer i kraft straks.

II

Forurensningsmyndighetens myndighet etter forurensningsloven §§ 30, 33 og 34 delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).