Ikrafttredelse av lov av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere.

DatoFOR-1993-06-18-930
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 Nr. 17
Ikrafttredelse01.09.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-18-109
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av regnskapsførerloven

Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 1993. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Lov av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere trer i kraft med virkning fra 1. september 1993. Fra samme tid gjøres med hjemmel i lovens § 1 annet ledd alminnelig unntak fra lovens bestemmelser om autorisasjonsplikt inntil 31. desember 1993.