Delegering av myndighet etter arveavgiftsloven § 47.

DatoFOR-1993-08-06-801
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 909
Ikrafttredelse06.08.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-06-19-14-§47
Kunngjort
KorttittelDelegering etter arveavgiftsloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. august 1993 med hjemmel i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om arveavgift § 47. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Myndighet til å gi forskrift til utfylling og gjennomføring av arveavgiftsloven i medhold av arveavgiftsloven § 47 delegeres til Finansdepartementet.