Delegering av myndighet etter lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen.

DatoFOR-1993-08-20-813
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 927
Ikrafttredelse20.08.1993
Sist endret
EndrerFOR-1993-02-19-114
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-17-19-§8
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, fiskerigrenseloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. august 1993. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 8 i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskergrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen.

II

Kgl.res. 19. februar 1993 nr. 114 om delegering av myndighet etter lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskergrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, oppheves.

III

Vedtak I og II trer i kraft straks.