Delegering av myndighet til Statens medieforvaltning til å gi konsesjon til etablering av anlegg for videresending av satellittfjernsyn i satellittskyggeområder.

DatoFOR-1993-08-23-1424
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1994 983
Ikrafttredelse23.08.1993
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-36-§2, LOV-1992-12-04-127-§2-2
Kunngjort
KorttittelDelegering til Statens medieforvaltning

Fastsatt av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet, 23. august 1993 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting § 2. Videreført i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-2. Endret 25 mars 2002 nr. 376. 

Kultur- og kirkedepartementet delegerer med virkning fra 23. august 1993, sin myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting § 2 til å gi konsesjon til etablering av anlegg for videresending av satellittfjernsyn i satellittskyggeområder til Nærkringkastingsnemnda.

Lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting ble opphevet ved ikrafttredelsen av lov 4. desember 1992 nr. 127 § 10-2 1. januar 1994. Ovennevte delegeringsvedtak som ble fattet i medhold av lov 13. juni 1980 nr. 36 § 2, opprettholdes etter lov 4. desember 1992 nr. 127 § 2-2. Nærkringkastingsnemndas benevnelse er nå Statens medieforvaltning. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).