Delegering av myndighet etter lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser § 10.

DatoFOR-1993-12-17-1142
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1337
Ikrafttredelse17.12.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-15-27-§10
Kunngjort
KorttittelDelegering etter kretsmønsterloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1993 med hjemmel i lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser § 10. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser § 10 delegeres til Justisdepartementet.
2.Forskrift 20. desember 1991 nr. 835 om utvidelse av virkeområdet for lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser oppheves fra den tid Justisdepartementet bestemmer.