Delegering av myndighet etter lov 20. desember 1993 nr. 140 om endringer i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond m.v. og visse andre lover.

DatoFOR-1993-12-20-1163
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 1409
Ikrafttredelse20.12.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-12-52-§1-3, LOV-1981-06-12-52-§1-3, LOV-1981-06-12-52-§2-4, LOV-1985-06-14-61-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter aksjefondloven

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1993. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

I.Kongens myndighet etter lov 20. desember 1993 nr. 140 om endringer i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond m.v. og visse andre lover kapittel XII om ikrafttredelse og overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
II.Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:
-Lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1-3 første ledd annet punktum, § 1-3 tredje ledd og § 2-4 første ledd.
-Lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel § 4 fjerde og femte ledd.