Delegering av myndighet til Statens medieforvaltning til å gi konsesjon til drift av og anlegg for videresending av nærkringkasting.

DatoFOR-1994-01-14-637
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1994 984
Ikrafttredelse14.01.1994
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-1, LOV-1992-12-04-127-§2-2
Kunngjort
KorttittelDelegering til Statens medieforvaltning

Fastsatt av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet, 14. januar 1994 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 andre ledd første punktum og § 2-2. Endret 25 mars 2002 nr. 376. 

Kultur- og kirkedepartementet delegerer med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 andre ledd første punktum hjemmelen til å gi konsesjon til drift av nærkringkasting til Statens medieforvaltning med virkning fra 14. januar 1994.

Med hjemmel i samme lovs § 2-2 gir departementet Statens medieforvaltning hjemmel til å gi konsesjon til å opprette og drive anlegg for videresending av nærkringkasting med virkning fra 14. januar 1994. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).