Delegering av myndighet etter lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1 femte ledd.

DatoFOR-1994-01-28-93
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1994 161
Ikrafttredelse28.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter brannfarlighetsloven

Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 1994. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1 femte ledd, delegeres til departementet.