Delegering av myndighet etter lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).

DatoFOR-1994-02-11-125
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1994 221
Ikrafttredelse11.02.1994
Sist endretFOR-2002-03-01-218
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-04-02-38-§24
Kunngjort
KorttittelDelegering etter genteknologiloven

Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 1994. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 6 annet ledd og § 8 og for så vidt gjelder innesluttet bruk §§ 16, 17 og 24 delegeres til Sosial- og helsedepartementet1. Kongens myndighet etter samme lov § 24, for så vidt gjelder utsetting, delegeres til Miljøverndepartementet.

1Delegering av myndighet til Sosial- og helsedepartementet opphevet ved kgl.res. 1 mars 2002 nr. 218.