Delegering av myndighet etter ligningsloven § 9-5 nr. 8.

DatoFOR-1994-03-03-156
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 290
Ikrafttredelse03.03.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§9-5
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter ligningsloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 3. mars 1994 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 9-5 nr. 8. 

Finansdepartementets myndighet etter ligningsloven § 9-5 nr. 8 delegeres til Skattedirektoratet.